“MATRESHKA INVESTMENT”
được thành lập năm 2008 ở Việt Nam.
Công ty có kết nối rộng và có uy tín cao trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Lào và Campuchia.
“MATRESHKA INVESTMENT”
Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những thông tin đáng tin cậy và đáng tin cậy nhất ở Việt Nam và các nước ASEAN
Câu lạc bộ Chuyên gia và Câu lạc bộ Doanh nghiệp “25”
Môi trường mạnh mẽ, nhiều năm kinh nghiệm, giải pháp có thẩm quyền và hiệu quả.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty MATRESHKA INVESTMENT được thành lập tại Việt Nam năm 2008, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như văn phòng tại Nha Trang.
Đội tuyển quốc tế của công ty sử dụng 27 người.
Lịch sử hợp tác với các công ty nhà nước và tư nhân của Nga bắt đầu vào năm 2010. Trong thời gian này, kinh nghiệm tuyệt vời đã đạt được khi hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Nga và các cơ quan chính phủ.
“MATRESHKA INVESTMENT” có kết nối rộng và danh tiếng xuất sắc trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Lào và Campuchia.
Nó hợp tác và hợp tác với một số công ty tư vấn và chuyên gia Việt Nam và quốc tế nổi tiếng từ các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc gia.
Truyền thông và quan hệ với các cơ cấu nhà nước của Việt Nam, Lào, Campuchia
Chuyên môn chính của công ty là Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những thông tin chất lượng cao về luật pháp Việt Nam, văn hóa kinh doanh, thống kê và tình hình kinh tế xã hội, cho phép họ đưa ra quyết định đúng đắn nhất về tổ chức kinh doanh tại Việt Nam.
Chúng tôi đang tham gia vào các dịch vụ tư vấn pháp lý, kế toán hàng ngày cho các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA

Thông qua kinh doanh với sự tin tưởng lẫn nhau, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, sự hình thành một nền văn hóa kinh doanh và sự tin tưởng giữa các doanh nhân.

Scroll to Top